• Imprimeix

2006. Nous mètodes analítics per identificar i controlar antibiòtics en pinso, llet i orina

Aplicació de la Directiva 2002/657/CE en el desenvolupament de nous mètodes analítics per a la identificació i el control d’antibiòtics (quinolones, sulfamides, tetraciclines i macròlids) en pinsos, llet i orina (març 2006)

Resum

Avaluació de la possibilitat d’aplicar la tècnica SPE on line-LC-MS/MS per determinar els residus d’antibiòtics en pinso, llet i orina, atès que s’ha demostrat que tenen rapidesa, gran sensibilitat i especificitat en el àmbit farmacèutic. 

Organismes participants: SIA Enginyers SL, Institut Químic de Sarrià-Universitat Ramon Llull
Organisme col·laborador: Laboratori Agroalimentari de Cabrils-Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Investigador principal: Dr. Francesc Broto i Puig, Departament de Química Analítica-Secció de Cromatografia de l’Institut Químic de Sarrià
Data d'actualització:  24.08.2016