• Imprimeix

2013. Promoció d'una aqüicultura de bivalves i pesqueria sostenible i segura mitjançant modelització i caracterització del risc de toxines emergents (PROMAQUA)

Resum

El projecte es centra en el desenvolupament de models predictius dels processos d'acumulació i depuració de mol·luscs , aplicable a toxines diarreiques de rellevància en la producció mitícola amb l'objectiu de minimitzar el seu impacte millorant la gestió de l'esdeveniment tòxic i reduint les pèrdues associades , i incrementant la seguretat del producte  així com el desenvolupament de mètodes específics per a la monitorització de contaminants emergents com imines cícliques incloent els seus metabòlits i tetrodotoxinas, el que ha de  contribuir a definir millor el seu risc associat encara per caracteritzar i respondre amb rapidesa i de manera fiable davant eventuals situacions d'alerta.
 
Organismes participants: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA)

Investigador principal: Pablo de la Iglesia

Data d'actualització:  24.08.2016