• Imprimeix

Xarxa d'experts externs

Una de les funcions de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) és proporcionar assessorament científic independent i recomanacions respecte a totes les qüestions relacionades amb la seguretat alimentària i avaluar els beneficis i els riscos per a la salut dels aliments, per donar suport a les actuacions de gestió del risc.

Cada vegada que l'ACSA necessiti el suport d'un expert extern per a una tasca científica determinada s’elaborarà una llista de possibles experts a partir de la xarxa d’experts. Es contactarà amb els candidats que presentin un perfil adequat per a la tasca que calgui fer per tal de preguntar-los sobre la seva disponibilitat i l’interès per participar en la tasca específica. Les persones que manifestin la seva disponibilitat han de presentar una declaració d’interessos per garantir la independència respecte a la tasca científica. La declaració d’interessos serà revisada per l’ACSA. Entre els candidats que no presentin conflictes d’interessos s’identificaran els candidats més idonis per fer la tasca.