• Imprimeix

Alerta europea per fipronil en ous

Actualització a data 31.08.2017

31/08/2017 11:08
ous

En data 20 de juliol les autoritats Belgues van comunicar, a través del Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la UE (RASFF), la detecció de contingut elevat de fipronil en ous provinents d'Holanda.

El fipronil és un insecticida d'ús en veterinària, considerat per l'OMS com a tòxic moderat i d'ús prohibit en animals destinats a consum a la Unió Europea.

Per la seva banda, l'Autoritat de Seguretat Alimentària Holandesa (NVWA) va informar de la retirada dels ous afectats. Els ous, provinents d'un mateix productor, van estar identificats i retirats de la comercialització. El sistema d'identificació i traçabilitat dels ous va permetre localitzar les explotacions d'origen i la seva distribució i per tant procedir a retirar-los de la comercialització i avisar la població.

Hi ha hagut distribució d'ous, ovoproductes, productes processats i carn d'au a 19 Estats membres: Àustria, Bèlgica, Suïssa, República Txeca, Alemanya, Dinamarca, França, Regne Unit, Hongria, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Polònia, Romania, Suècia, Eslovènia i Eslovàquia. Així mateix també s'ha informat de la distribució a tercers països, en concret, d'ous a Hong Kong, ovoproductes al Líban i de carn d'au a Libèria.

Les mesures adoptades en els diferents estats membres afectats, tant sobre les granges de producció, com sobre els ous i altres productes presumptament implicats, ha estat la de procedir al bloqueig de la producció d'aquestes granges, així com la localització i la retirada immediata del mercat dels mateixos.

Posteriorment, l'Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) va rebre les següents comunicacions través del RASFF:

  • L'11 d’agost, va rebre una comunicació través del RASFF sobre una partida d’ou líquid pasteuritzat distribuït des de França cap a un establiment del País Basc. També informa que a través del Sistema d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) ho va posar en coneixement de les Autoritats competents del País Basc que van actuar de manera immediata, impedint-ne la distribució, al immobilitzar aquesta partida en destí abans que entrés en cap procés de fabricació. Amb data 21 d'agost s'ha informat a través del RASFF, per les autoritats franceses, que les anàlisis realitzades a la partida bloquejada al País Basc han resultat conformes i, en conseqüència, el producte compleix amb la legislació comunitària i pot ser alliberat. Les autoritats espanyoles, per part de l'AECOSAN, ha sol·licitat confirmació, amb data 22 d'agost, a les autoritats franceses d'aquesta informació. Les autoritats franceses en resposta a la petició de les autoritats espanyoles han confirmat la informació comunicada. En base a aquesta informació, les autoritats sanitàries del País Basc van a alliberar la partida immobilitzada.
  • El 17 d'agost, a través del RASFF es va comunicar a l'AECOSAN  la distribució, el passat dia 21 de juliol des dels Països Baixos, d'una partida de 50 kg. d'ou en pols, destinada a un establiment de Catalunya. Aquesta informació es va traslladar immediatament a través del SCIRI a les autoritats competents de Catalunya.  Els serveis de control oficial van procedir a la localització de la totalitat de la partida i van verificar que no s'havia utilitzat i per tant no havia entrat a la cadena alimentària.

En data 23 d’agost les autoritats sanitàries de Catalunya han comunicat a l’AECOSAN, a través del SCIRI, que el subministrador de França d’una empresa situada a Catalunya les havia informat dels resultats de les anàlisis dutes a terme en 26 lots d’ovoproductes enviats des de França entre el 23 de gener i el 7 d’agost de 2017, i els havien comunicat que quatre d’aquests productes, un de rovell d’ou i tres d’ou en pols, havien donat positiu per la presència de fipronil.

L’AECOSAN, a través del RASFF, va sol·licitar a les autoritats franceses la confirmació oficial d’aquesta informació, i ens va comunicar, en data de 28 d’agost, que dels quatre lots inicialment positius, n’hi havia un, compost per rovell d’ou, que ha resultat conforme, mentre que els altres tres, corresponents a ou en pols, han resultat no conformes. Aquests tres últims lots han estat distribuïts a Catalunya.

Des del 23 d’agost passat, els serveis d’inspecció d’aquesta comunitat autònoma han fet un seguiment exhaustiu de la traçabilitat de les partides esmentades, i han verificat que els lots no conformes d’ou en pols, distribuïts a Catalunya, s’han localitzat i immobilitzat: un en la totalitat i els altres dos majoritàriament, atès que part dels mateixos lots s’havien destinat a la fabricació de productes elaborats que estan congelats i retinguts.

El sistema de control existent permet la immediata localització i retirada dels productes implicats.

AECOSAN manté informades a les Autoritats competents de les Comunitats Autònomes sobre aquest assumpte a través dels canals habituals.