• Imprimeix

La cadena alimentària

24/05/2017 09:05
La cadena alimentària

La cadena alimentària és el conjunt de fases o etapes necessàries per a l’obtenció d’aliments des de la seva producció primària fins al consum. Les etapes que constitueixen la cadena alimentària són:

  • Fase primària
  • Fase de transformació i distribució
  • Fase de distribució
  • Fase minorista
  • Fase de consum