• Imprimeix

Retirada de la substància 4,5-epoxidec-2(trans)-enal (FL: 16.071) de la llista de de substàncies aromatitzants de la Unió

13/07/2017 14:07

En data de 12 de juliol de 2017 s’ha publicat el Reglament (UE) 2017/1250 de la Comissió, d’11 de juliol de 2017, pel qual es modifica l’annex I del Reglament (CE) núm. 1334/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la retirada de la substància aromatitzant 4,5-epoxidec-2(trans)-enal de la llista de la Unió.

Aquest Reglament retira de manera immediata la substància aromatitzant 4,5-epoxidec-2(trans)-enal (FL: 16.071) de la llista daromes i materials de base autoritzats per a l’ús en els aliments a la Unió Europea establert en el Reglament 1334/2008.

Això té lloc a conseqüència de lavaluació de la seguretat de la substància per part de lAutoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), que es va publicar el 4 de maig del 2017. En aquesta avaluació, lEFSA va arribar a la conclusió que el 4,5-epoxidec-2(trans)-enal planteja un problema de seguretat pel que fa a la genotoxicitat (danys a lADN).

El Reglament va entrar en vigor el 13 de juliol del 2017 i no preveu cap període de transició per a la retirada del mercat daquesta substància.