• Imprimeix

Riscos per a la salut pública associats amb el virus de l’hepatitis E (VHE) com a patogen alimentari

Dictamen científic d’EFSA

14/07/2017 09:07

L’hepatitis E és una malaltia hepàtica causada pel virus de l’hepatitis E (VHE). A Europa la majoria de casos (>70%) són asimptomàtics o presenten simptomatologia lleu. No obstant això, en alguns casos, especialment en persones amb danys hepàtics o pacients amb un sistema immunocompromès, l’hepatitis E pot donar lloc a una insuficiència hepàtica.

D’acord amb el dictamen de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), durant els últims deu anys s’han notificat més de 21.000 casos clínics aguts. La majoria dels casos (80%) s’han detectat a França, Alemanya i el Regne Unit.

La principal via de transmissió de la malaltia a Europa és l’alimentària, i els porcs i els senglars són els principals portadors d’hepatitis E.

En l’opinió l’EFSA revisa els mètodes actuals per a la detecció, la identificació, la caracterització i el seguiment del VHE en aliments i animals productors d’aliments, revisa la literatura sobre els reservoris del VHE i les vies de transmissió alimentària, examina informació sobre l’epidemiologia del VHE i la presència i persistència en els aliments i investiga possibles mesures de control al llarg de la cadena alimentària.

També recomana el desenvolupament de mètodes quantitatius i qualitatius validats, inclosos assaigs d’infectivitat, per poder fer avaluacions de riscs quantitatives i dissenyar mesures eficients de control.

L’EFSA recomana coure suficientment la carn i les vísceres, especialment fetge, de porc, senglar i cérvol.

Més informació