• Imprimeix

Ús sostenible de plaguicides

La Comissió publica un Informe i una Guia en referència a l’ús sostenible de plaguicides

11/10/2017 11:10

En data 10 d’octubre de 2017, la Comissió Europea d’acord a la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides ha publicat  l’Informe sobre l’aplicació de les mesures dels estats membres per a l’ús sostenible dels plaguicides i la  Guia sobre el seguiment i estudi dels efectes de l'ús dels plaguicides en la salut humana i el medi ambient.

A més, ha creat un nou lloc web que conté enllaços als llocs web dels estats membres sobre l'ús sostenible dels plaguicides, inclosa la Gestió Integrada de Plagues (IPM), amb vistes a facilitar l'intercanvi d'informació entre ells i augmentar el flux d'informació rellevant als agricultors i el públic en general.