• Imprimeix

Control i gestió dels equips de mesura a la indústria alimentària (2ª edició)

Curs de formació Barcelona, 30 de gener, 6, 13 i 21 de febrer de 2018

 

Quan

Data30.01.2018 - 21.02.2018

Afegeix al calendari de Google

Inscripcions

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà, a través de:
https://goo.gl/forms/nb0LbMvwSAaPfMNp2
Coordinador: Sr. Ferran Ribas, telèfon 972 630 622, a/e: fribasn_ext@gencat.cat
Cost d’inscripció: 32€, segons l’Ordre ARP45/2017

Els equips de mesura, inspecció i control de producte i procés són un punt clau del control de qualitat en qualsevol activitat productiva però especialment en el sector agroalimentari, on sovint també poden ser elements crítics per garantir la innocuïtat dels aliments.

Alguns equips, com els de control de pes o de temperatura són d’ús generalitzat a quasi totes les organitzacions, mentre que altres són específics segons l’activitat. Les pautes per a la seva gestió les pot definir el propi operador segons el seu criteri d’anàlisis del risc, o en alguns casos estan establertes normativament. D’altra banda, els sistemes i normes d’autoregulació sectorial, com les normes ISO, BRC o IFS, obliguen a uns requisits que cal complir si es volen assolir les certificacions

En aquest curs es dona la base necessària per al control i una correcta gestió dels equips de mesura: s’introdueixen els principals conceptes de metrologia, es proposen pautes per a la correcta gestió dels equips, es revisen els requisits per al control dels equips clau per a la innocuïtat alimentària dins dels autocontrols basats en l’APPCC. També es revisa la gestió d’equips de mesura segons el què demanen els principals estàndards de qualitat del sector: ISO22000, BRC, IFS, ISO9000. Es fa especial atenció al control dels equips de pesatge, i també al requisit normatiu de portar a terme el control de contingut efectiu.

El curs està dirigit a tècnics i responsables de qualitat, producció i manteniment del sector de la producció agroalimentària.