• Imprimeix

Els paràsits en els productes de la pesca

 

"Píndola formativa" de lAssociació de Veterinaris i Higienistes de Catalunya (AVHIC) que  revisa els riscos sanitaris derivats del possible consum de peix parasitat i productes elaborats a partir d'aquest, en associació amb les pèrdues
econòmiques i escassa qualitat derivada del parasitisme en productes pesquers i de l'aqüicultura.

La sessió s'ha orientat cap a la presentació de les espècies de paràsits més freqüents en el peix i marisc destinat al consum humà, així com als mètodes de detecció i inactivació existents i en continu desenvolupament. Es tracta d’una píndola formativa que també aprofundirà en les espècies poc conegudes encara que també molt freqüents en els ambients aquàtics marins i continentals.