• Imprimeix

Malalties transmeses per via alimentària (MTA)

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les malalties transmeses per via alimentària (MTA), també anomenades malalties de transmissió alimentària, com aquelles que, amb els coneixements actuals, poden atribuir-se a un aliment específic per la presència d'un agent patogen o perill alimentari. El concepte es refereix tant a les malalties causades per agents biològics com a les causades per tòxics de tota mena. Es parla d'infecció quan els agents patògens ingerits es desenvolupen en l'hoste i causen la malaltia, i, d'intoxicació, quan la malaltia és produïda per una substància tòxica present en l'aliment ingerit, ja siguin toxines biològiques o tòxics d'origen químic.

A Catalunya els problemes de salut relacionats amb l'exposició a perills alimentaris es concreten en algunes malalties produïdes per agents biològics i, en especial, en les anomenades toxiinfeccions alimentàries, que es manifesten freqüentment en forma de brots.

L'OMS defineix brot de malaltia transmesa per aliments com l'incident en el qual dues o més persones experimenten una malaltia semblant després d'ingerir el mateix aliment o després d'ingerir aigua de la mateixa font, i quan les proves epidemiològiques indiquen que l'aliment o l'aigua és l'origen de la malaltia.

Dins del conjunt general de malalties transmeses pels aliments, alguns autors distingeixen les toxiinfeccions alimentàries com un subgrup diferenciat. Les defineixen com un grup de malalties transmeses pels aliments amb les característiques següents:

- Tenen un curt període d'incubació.
- Són causades per microorganismes patògens o per les seves toxines.
- Els aliments són un suport actiu de la multiplicació microbiana o de
l'alliberació de les toxines.
- Originen un quadre clínic predominantment gastrointestinal.
- Tenen com a principals factors contribuents errors d'higiene en les fases finals de la cadena alimentària.

Es tracta d'una definició que pot ser qüestionada, i de fet és discutible la inclusió o no de determinades malalties en aquest grup. Fins i tot algunes fonts fan servir aquesta definició com a sinònim de malaltia transmissible per via alimentària, sense fer distinció entre un grup i l'altre.

Amb independència de qüestions terminològiques, és evident que les malalties transmissibles per via alimentària continuen essent un problema real de salut pública ja que anualment es continuen notificant diferents brots i casos individuals.

Data d'actualització:  31.08.2016