• Imprimeix

SCIRI - Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació

El Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) és un sistema dissenyat en forma de xarxa, per poder mantenir una constant vigilància davant de qualsevol risc o incidència que, relacionat amb els aliments, pugui afectar la salut dels consumidors.

La gestió de la xarxa d'alerta alimentària s'efectua a nivell estatal a través del SCIRI. Dins d'aquest sistema, l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) es constitueix com a punt de contacte tant del sistema de Xarxa d'alerta Alimentària Comunitària (RASFF), com de contacte centralitzador i coordinador del SCIRI i d'altres sistemes de alerta internacionals com INFOSAN.

Al SCIRI participen, a més de la AECOSAN, que és la coordinadora a nivell nacional, les autoritats competents en matèria de seguretat alimentària de les comunitats autònomes i de les ciutats autonòmiques de Ceuta i Melilla, el Ministeri de Defensa (a través de la Inspecció General de Sanitat de la Defensa), la Comissió Europea (a través de la Direcció General SANTE) i la Subdirecció General de Sanitat Exterior, Direcció General de Salut, Qualitat i Innovació, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per a les notificacions de riscos relacionats amb la importació de productes alimentaris procedents de països tercers. A més, participen altra sèrie d'organismes / organitzacions mitjançant convenis de col·laboració específics en el marc del SCIRI.

Data d'actualització:  06.10.2016