• Imprimeix

Actualització de la llista d’aliments nous autoritzats a la UE

24/07/2018 13:07

En data 24 de juliol de 2018 s’ha publicat al DOUE L 187 el Reglament d'Execució (UE) 2018/1023 de la Comissió, de 23 de juliol de 2018, que corregeix el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 pel qual s'estableix la llista de la Unió d’aliments nous.

Aquest Reglament substitueix l’annex del Reglament d’Execució (UE) 2017/2470 pel qual s’estableix la llista de la Unió Europea d’aliments nous autoritzats, per tal d’incorporar les darreres modificacions d’autoritzacions i incloure algunes correccions d’errors.