• Imprimeix

Alerta per intolerants al gluten

Presència de gluten no declarat en l'etiquetatge de barreja d'espècies

17/08/2018 21:08

S’està retirant del mercat per presència de gluten no declarat en l’etiquetatge:

 

Denominació del producte: BARREJA D’ESPÈCIES RAS EL HANOUT

Format: Envasos de 25g

Marca comercial: ARTEMIS

Data de caducitat: 15/07/2020

Lot afectat: H2933

 

Aquest producte ha estat objecte d’alerta en el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació. La retirada del mercat i/o etiquetatge corresponent serà supervisada per les autoritats competents.

Com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors intolerants al gluten s'abstinguin de consumir-lo. Així mateix s'indica que el consum d'aquests productes no comporta cap risc per a la resta de consumidors.