• Imprimeix

Aprovada la indicació obligatòria de l'origen de la llet utilitzada com a ingredient a Espanya

S’ha publicat el Reial decret 1181/2018

25/09/2018 15:09

S’ha publicat el Reial decret 1181/2018, de 21 de setembre, relatiu a la indicació de l'origen de la llet utilitzada com a ingredient en l'etiquetatge de la llet i els productes lactis.

Aquesta norma te com objecte regular la indicació obligatòria de l'origen de la llet utilitzada com a ingredient en l'etiquetatge de la llet i dels productes lactis elaborats a Espanya que es comercialitzen al territori espanyol, identificant el "país de munyida" i el "país de transformació" de la llet utilitzada com a matèria primera.

El Reial decret és aplicable a l'etiquetatge dels següents tipus de llet i productes lactis, que es comercialitzin envasats:

 • Llet i nata sense concentrar, ensucrar ni edulcorar d'una altra manera.
 • Llet i nata, concentrada, ensucrades o edulcorades d'una altra manera.
 • Sèrum de mantega, llet i nata quallades, iogurt, quefir i altres llets i nates, fermentades o acidificades, fins i tot concentrats, ensucrats, edulcorats d'una altra manera o aromatitzats, o amb fruita o cacau.
 • Lactosèrum, fins i tot concentrat, ensucrat o edulcorat d'una altra manera; productes constituïts pels components naturals de la llet, fins i tot ensucrats o edulcorats d'una altra manera, no expressats ni compresos en altres partides.
 • Mantega i altres matèries grasses de la llet, pastes làcties per untar.
 • Formatges i requesón (mató, brossat, recuit)

Inclou la llet procedent de totes les espècies d'animals d'abastament.

S'ha d'indicar l'origen de la llet utilitzada com a ingredient que representi un percentatge superior al 50 per cent, expressat en pes, respecte al total d'ingredients utilitzats.

L'etiqueta de la llet i productes lactis, destinats al consumidor final o a les col·lectivitats, inclourà les següents indicacions obligatòries, relatives a la llet utilitzada com a ingredient:

 1. «País de munyida: (lloc on la llet ha estat munyida)».
 2. «País de transformació: (lloc on la llet ha estat transformada)».
 3. Quan les operacions de munyir i transformació ocorrin en un mateix país, les mencions dels apartats a) i b) es podran substituir per la menció «Origen de la llet: (lloc on la llet ha estat munyida i transformada)».
 4. El lloc de munyida i el lloc de transformació s'indicaran mitjançant referència a una de les zones geogràfiques següents:
 • 1r Estat (s) membre (s) o tercer (us) país (és); o
 • 2n «UE» o «fora de la UE» o «UE i fora de la UE»; o
 • 3r «Espanya», sempre que el país de munyida o de transformació sigui exclusivament Espanya, no podent substituir-se per l'expressió «UE».

Les mencions sobre l’origen han de figurar a prop de la llista d'ingredients i s'expressaran amb la mateixa mida i color de font utilitzats per a la llista d'ingredients.

Quan no figuri en l'etiquetatge la llista d'ingredients, les mencions han de figurar a prop de la denominació de l'aliment i s'expressaran amb caràcters de la mateixa mida i color de font utilitzats per a la denominació de l'aliment.

Aquest Reial decret començarà a aplicar-se a partir del 22 de gener de 2019, i estarà en vigor, de manera experimental, durant un període de dos anys, en línia amb regulacions similars establertes en altres Estats membres com França, Italià i Portugal, de manera que la Indústria làctia tindrà temps en adaptar-se.

Els productes legalment fabricats abans de l'entrada en vigor del Reial decret, es poden comercialitzar fins que se n'exhaureixin les existències.