• Imprimeix

Avaluació dels residus de plaguicides en aliments destinats a lactants i nens de curta edat

L’EFSA recomana la revisió d’alguns límits màxims de residus de plaguicides en aliments per a lactants i nens de curta edat

10/07/2018 09:07

La Comissió Europea va demanar a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) que proporcionés una avaluació integral de la seguretat dels residus de plaguicides en aliments destinats a lactants i nens de curta edat.

En resposta a aquesta petició, l'EFSA ha publicat un Dictamen Científic sobre plaguicides en aliments per a lactants i nens de curta edat, i ha donat diverses recomanacions per protegir als nadons dels riscos potencials que plantegen els residus de plaguicides en els aliments.

Per fer aquesta avaluació els experts de l’EFSA han tingut en compte entre altres, (i) els dictàmens del Comitè Científic de l'Alimentació (SCF), de 1997 i de 1998, que van donar lloc  a l’establiment d’un límit màxim de residu predeterminat de 0,01 mg/kg per als residus de plaguicides en aliments i preparats per a lactants i nens de curta edat (Directiva 2006/125 /CE i Directiva 2006/141/CE), (ii) les recomanacions del Comitè Científic d’EFSA publicades l’any 2017 a la guia d’EFSA sobre l'avaluació del risc de substàncies presents en aliments destinats a lactants menors de 16 setmanes d'edat i, iii) els coneixements resultats d'una recerca bibliogràfica sobre noves evidències pel que fa al desenvolupament d’òrgans i sistemes en lactants i nens petits.

Com a resultat d’aquesta avaluació l'EFSA considera que  l'enfocament actual per establir valors guia basats en la salut, com la IDA o la ARfD, segueix essent apropiat per lactants més grans de 16 setmanes, mentre per als lactants menors de 16 setmanes considera que pot no ser apropiat i indica que per aquest grup d’edat els nivells específics d'ingesta segura de residus de plaguicides  s’ha d’establir d'acord amb les recomanacions de la guia del Comitè Científic de l'EFSA de 2017.

I recomana que es revisin certs límits màxims de residus de plaguicides que poden estar presents en aliments destinats a lactants i nens petits. Per així, garantir una àmplia protecció per a nens menors de 16 setmanes, fins i tot en els nivells d'exposició més alts possibles.