• Imprimeix

Consulta pública sobre l’establiment d’un límit de greixos trans

Del 4 d'octubre a l’1 de novembre de 2018

08/10/2018 09:10

En data 4 d’octubre de 2018, la Comissió Europea ha publicat una Proposta de Reglament per la qual modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als greixos trans, distints del greix trans que es troba de forma natural en greixos animals, en aliments destinats al consumidor final ( Ares(2018)5103401 ).

La Comissió ha obert un període de comentaris sobre aquesta iniciativa legislativa per recollir les opinions dels grups d'interès. Els interessats poden enviar els seus comentaris durant un període de comentaris de 4 setmanes (del 4 d’octubre de 2018 a l’1 de novembre de 2018). 

Mitjançant aquesta iniciativa es proposa incloure els greixos trans a la part B de l'annex III del Reglament (CE) 1925/2006 sobre l'addició de vitamines, minerals i altres substàncies determinades als aliments– Llista de substàncies que tenen prohibit, restringit o subjecte a control comunitari el seu ús en aliments, i regular la seva incorporació als aliments o el seu ús en la fabricació d'aliments.

Els elements principals de la proposta de regulació són:

  • Establir un límit màxim de greixos trans, diferents dels greixos trans, presents de forma natural en greixos animals, en els aliments destinats al consumidor final, de 2 grams per cada 100 grams de greix.
  • Aplicar les definicions de "greix" i de "greix trans" d'acord amb les definicions de l'annex I del Reglament (CE) 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.
  • Establir un període transitori d’adaptació: els aliments que no compleixen poden seguir comercialitzant-se fins l'1 d'abril de 2021.

A Europa i de conformitat amb el Reglament (CE) 1925/2006, la Comissió pot, per iniciativa pròpia, prendre una decisió d'incloure una substància, que no sigui una vitamina o mineral, o un ingredient que contingui aquesta substància a la llista de substàncies que tenen prohibit, restringit o subjecte a control comunitari el seu us en aliments, llista definida a l’annex III d'aquest Reglament, si aquesta substància està associada amb un risc potencial per als consumidors segons el que preveu l'apartat 1 de l'article 8 d'aquest Reglament.

Els greixos trans, anomenats també  “àcids grassos trans” (AGT), són un tipus particular de àcids grassos insaturats que es troben principalment en aliments que contenen olis o greixos parcialment hidrogenats. No en els olis o greixos totalment hidrogenats.

Els AGT són una substància diferent a les vitamines i minerals per a la qual s'han identificat efectes perjudicials per a la salut. Els estudis científics han demostrat que una ingesta elevada de greixos trans indueix, sens dubte, el risc de patir cardiopaties.

 

Més informació