• Imprimeix

Simplificació d’anàlisi de perills per a petits establiments minoristes i en la donació d'aliments

Segona opinió científica d’EFSA per a petits centres de distribució minorista, supermercats, restaurants i en la donació d'aliments

08/11/2018 11:11

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), a petició de la Comissió Europea ha publicat en data 7 de novembre de 2018 una opinió científica que identifica i classifica els riscos en petits centres de distribució minorista, supermercats, restaurants (incloent pubs i restauració) i en la donació d'aliments per a "consumidors habituals” (és a dir, excloent grups vulnerables  com dones embarassades; nens acabats de néixer; majors de 65 anys i persones immunocompromeses).

Segons l’actual legislació europea d'higiene dels aliments, totes les empreses alimentàries estan obligades a desenvolupar i implementar sistemes de gestió de la seguretat alimentària, generalment basats en els prerequisits (PRP) i en l'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC). No obstant això, això pot ser especialment difícil per als petits establiments de venda al detall d'aliments, on la manca d'experiència i altres recursos poden limitar el desenvolupament i la implementació de sistemes de gestió de la seguretat alimentària efectius.

En aquest sentit, el 2 de març de 2017, l'EFSA  va publicar una Opinió científica, que ofereix un enfocament simplificat de l'anàlisi de riscs per a petits establiments minoristes (carnisseria, botigues, pastisseries, peixos i gelateries) a partir de l'aplicació de prerequisits.

Ara en aquesta nova opinió, s’ha utilitzat un enfocament similar per desenvolupar un sistema de gestió per a petits centres de distribució minorista, supermercats, restaurants (inclosos els pubs i restauració) i per la donació d'aliments. Tot i que aquest treball es basa en l'anterior opinió d’EFSA, (2017), es van utilitzar altres fonts d'informació i dades i es va elaborar l'opinió basada en una revisió de la bibliografia científica i grisa i la discussió d'experts en el grup de treball.

La donació d'aliments presenta un desafiament especial ja que aquests aliments poden estar a prop de les seves dates de caducitat o consum preferent. Això va necessitar el desenvolupament de quatre nous Prerequisits: "control de la vida útil", "manipulació dels aliments retornats", "avaluació de la donació d'aliments i l'assignació de la vida útil restant" i "congelar els aliments destinats a la donació".

Aquests Prerequisits (PRP) s’han basat en els descrits en el Comunicat de la Comissió 2016 / C 278/01[1], però amb la modificació del PRP 11 per incloure totes les activitats de "control de temperatura" i la inclusió addicional del PRP 13 "informació del producte i coneixement del client" (PRP 13) (EFSA, 2017) i els quatre PRP esmentats més amunt.

Les activitats en cada establiment objectiu (centre de distribució minorista, supermercat, restaurant i donació d'aliments) es descriuen breument en el text, utilitzant un diagrama de flux i resumint el sistemes de gestió de la seguretat alimentària proposat en format de taula.

 

 

 

[1] Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de sistemas de gestión de la seguridad alimentaria que contemplan programas de prerrequisitos (PPR) y procedimientos basados en los principios del APPCC, incluida la facilitación/flexibilidad respecto de su aplicación en determinadas empresas alimentarias