• Imprimeix

Etiquetatge facultatiu de l'oli d'oliva

Es modifiquen alguns requisits aplicables a les indicacions facultatives sobre l’acidesa i la campanya de collita

07/08/2018 14:08

En data 3 d’agost de 2018 s’ha publicat el Reglament Delegat (UE) 2018/1096 de la Comissió, de 22 de maig de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 29/2012 pel que fa als requisits aplicables a determinades indicacions de l'etiquetatge de l'oli d'oliva.

Mitjançant aquesta norma es modifiquen alguns dels requisits aplicables a les indicacions facultatives de l’etiquetatge de l’oli d’oliva, sobre  l’acidesa i la campanya de collita de l'oli d'oliva, establertes a l’article 5 del Reglament d’Execució (UE) núm. 29/2012 de la Comissió sobre las normes de comercialització de l’oli d’oliva.

  • D’acord al Reglament 29/2012 l'acidesa pot figurar a l'etiqueta sempre que també apareguin indicats determinats paràmetres fisicoquímics (índex de peròxids, contingut de ceres i absorbència en l'ultraviolat). Per tal de no induir a error als consumidors, el nou Reglament estableix que quan s'indiqui a l'etiquetatge, el valor dels paràmetres fisicoquímics ha de ser el valor màxim que tals paràmetres podrien arribar a la data de durada mínima.
  • Atès que la recollida d'oliva sol començar a finals de tardor i acabar a la primavera de l'any següent, el nou Reglament clarifica com indicar a l’etiqueta la campanya de collita.

La norma també autoritza als Estats membres a poder decidir sobre l’obligatorietat de la indicació de la campanya de collita en l’etiquetatge dels olis d’oliva de producció interna, obtinguda d'olis recollits en el seu territori i destinada únicament als seus mercats nacionals.

El reglament entra en vigor el 7 d'agost de 2018. No obstant això, els nous requisits aplicables a la indicació de l'acidesa i de la campanya de collita seran aplicables sis mesos després de l'entrada en vigor del Reglament.

Els olis d'oliva etiquetats abans d'aquesta data es podran continuar comercialitzant fins a exhaurir les existències.