• Imprimeix

Etiquetatge facultatiu de l'oli d'oliva

07/08/2018 14:08

Etiquetatge facultatiu de l’oli d’oliva

Es modifiquen alguns requisits aplicables a les indicacions facultatives sobre l’acidesa i la campanya de collita

 

En data 3 d’agost de 2018 s’ha publicat el Reglament Delegat (UE) 2018/1096 de la Comissió, de 22 de maig de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 29/2012 pel que fa als requisits aplicables a determinades indicacions de l'etiquetatge de l'oli d'oliva.

Mitjançant aquesta norma es modifiquen alguns dels requisits aplicables a les indicacions facultatives de l’etiquetatge de l’oli d’oliva, sobre  l’acidesa i la campanya de collita de l'oli d'oliva, establertes al Reglament d’Execució (UE) núm. 29/2012 de la Comissió sobre las normes de comercialització de l’oli d’oliva.

La norma també autoritza als Estats membres a poder decidir sobre l’obligatorietat de la indicació de la campanya de collita en l’etiquetatge dels olis d’oliva de producció interna, obtinguda d'olis recollits en el seu territori i destinada únicament als seus mercats nacionals.

  • La indicació de l'acidesa o de l'acidesa màxima podrà figurar només si s’acompanya de la indicació, en caràcters de la mateixa grandària que apareixen en el mateix camp visual, de l'índex de peròxids, del contingut de ceres i de l'absorbència en l'ultraviolat.

Mitjançant el nou Reglament s’especifica que el valor d’aquests  paràmetres fisicoquímics ha de ser el valor màxim que aquests paràmetres podrien assolir en la data de durada mínima.

  • La indicació de la campanya de collita únicament podrà figurar en la etiqueta dels olis d'oliva verge extra i verge quan el 100% del contingut del envàs provingui d’aquesta campanya de collita. El nou Reglament clarifica com indicar a l’etiqueta la campanya de collita.

El reglament entra en vigor el 7 d'agost de 2018. No obstant això, els nous requisits aplicables a la indicació de l'acidesa i de la campanya de collita seran aplicables sis mesos després de l'entrada en vigor del Reglament.

Els olis d'oliva etiquetats abans d'aquesta data es podran continuar comercialitzant fins a exhaurir les existències.