• Imprimeix

Eurobaròmetre sobre els coneixements dels ciutadans europeus sobre els antibiòtics

Amb motiu de l'onzè Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics, la Comissió Europea ha publicat els resultats d'aquesta nova enquesta

16/11/2018 09:11
Eurobaròmetre_2018

La Comissió Europea ha publicat els resultats d'una nova enquesta Eurobaròmetre sobre els coneixements dels ciutadans sobre els antibiòtics i les tendències generals del seu ús, amb motiu de l'onzè Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics.

L'enquesta posa de manifest una evolució positiva de l'ús dels antibiòtics: el 32% dels enquestats van declarar haver consumit antibiòtics en els últims dotze mesos, davant d'un 40% en l'enquesta de 2009. No obstant això, molts d'aquests antibiòtics es van utilitzar de manera innecessària, com demostra que un 20% s'utilitzaran per tractar grips o refredats i que el 7% de les persones els utilitzessin sense prescripció mèdica. El 66% dels enquestats sabien que els antibiòtics no tenen cap utilitat contra els refredats, i el 43% sabien que són ineficaços contra els virus. Més de dos terços de les persones desitjarien tenir més informació sobre els antibiòtics.

Davant aquestes dades, i amb motiu del Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics, el comissari Vytenis Andriukaitis ha declarat que aquesta enquesta Eurobaròmetre posa de manifest la necessitat de millorar la sensibilització i els coneixements dels nostres ciutadans sobre els antimicrobians i fa una crida a tots els que tenen influència en la prevenció i el tractament de les infeccions que redoblin els seus esforços en la lluita contra la resistència als antimicrobians. S’ha de combatre la resistència als antimicrobians des de la perspectiva no només de la salut humana, sinó també de la salut animal i del medi ambient.

Els resultats de l'enquesta Eurobaròmetre i de l'informe del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) es presentan avui, 16 de novembre, a Brussel·les en la conferència sobre el Dia Europeu per a l'Ús Prudent dels Antibiòtics 2018: One Health to Keep Antibiotics working ( «Una sanitat que preservi l'eficàcia dels antibiòtics»).

Més informació: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6405_en.htm