• Imprimeix

Guia per a la identificació dels disruptors endocrins en els productes fitosanitaris i els biocides

L’EFSA i l’ECHA publiquen aquesta guia harmonitzada

08/06/2018 14:06

En resposta a una sol·licitud de la Comissió Europea, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i l'Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (ECHA), publiquen en data 7 de juny de 2018, un document Guia per a la identificació de disruptors endocrins per a garantir que els criteris adoptats per la UE durant el 2017 sobre aquestes substàncies s’apliquen de manera coherent en l’avaluació de biocides i de productes fitosanitaris.

En el sistema de la UE, ECHA és responsable de l'avaluació dels biocides i l'EFSA avalua la seguretat de les substàncies actives utilitzades en els plaguicides.

Aquest document està destinat a orientar als sol·licitants i avaluadors de les autoritats reguladores competents sobre com identificar interferents endocrins d'acord amb els criteris establerts al Reglament Delegat (UE) núm. 2017/2100 i al Reglament (UE) núm. 2018/605 de la Comissió per a biocides i per a productes fitosanitaris, respectivament.

La guia descriu com recopilar, avaluar i considerar tota la informació rellevant per a l'avaluació, realitzar una anàlisi del mode d'acció (MoA) i aplicar un enfocament basat en l'evidència (WoE) per establir si es compleixen els criteris de disruptor endocrí.

La guia s’utilitzarà a partir del 7 de juny per avaluar els biocides i a partir del 10 de novembre de 2018 pel que fa a les avaluacions de les substàncies de Productes fitosanitaris. Això és degut a que els criteris per identificar els disruptors endocrins en productes fitosanitaris es van acordar més tard que els de biocides.

Més informació