• Imprimeix

Indicadors de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2016

Extracte de les dades més rellevants de la Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya 2016

10/01/2019 10:01
Indicadors 2016

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública estableix en l’article 42 el mandat d’elaborar una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya.

Mitjançant aquest document d’anàlisi, es porta a terme una síntesi de la informació més rellevant disponible en seguretat alimentària a Catalunya i una anàlisi de la situació per conèixer i donar compte de la situació i de l’evolució en el temps.

L’anàlisi s’efectua mitjançant diferents indicadors que permeten conèixer els riscos per a la salut a partir de les dades de prevalença i d’exposició als perills, els efectes reals sobre la salut de les persones a través de les dades d’incidència de malalties i el grau de compliment de les normes vigents orientades a garantir la innocuïtat.

De l’anàlisi realitzat a partir de les dades recollides al 2016 es pot concloure que la  situació de la seguretat alimentària a Catalunya es manté estable respecte als anys anteriors amb paràmetres comparables als de la mitjana europea.