• Imprimeix

Informe sobre el funcionament global dels controls oficials realitzats en els Estats membres (2014-2016)

02/10/2018 09:10

La Direcció General de Sanitat i Seguretat Alimentària (DG SANTE) de la Comissió Europea ha publicat un Informe i un document de treball del personal sobre el funcionament dels controls oficials realitzats pels Estats membres (2014-2016) per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria d'aliments i pinsos i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals.

Des de 2009, la informació sobre el resultat de les auditories als Estats membres s'ha incorporat als informes de la Comissió Europea sobre el funcionament general dels controls oficials dels Estats membres en matèria de seguretat alimentària, sanitat animal i benestar animal i salut vegetal. Aquests informes es produeixen d'acord amb l'article 44 del Reglament (CE) 882/2004.

L'informe ofereix una visió general de la situació dels controls oficials realitzats tant pels Estats membres com per la Comissió de la UE durant 2014-2016. Conclou que les autoritats nacionals dels Estats membres han demostrat en els seus informes anuals sobre els controls oficials que continuen complint el seu paper important d’acord a la legislació sobre aliments i pinsos. 

Es basa en els informes anuals dels Estats membres, així com en l'anàlisi dels controls de la Comissió inclosos en el document de treball del personal que acompanya l'informe.

Abans de 2009, la DGSANTE havia publicat els informes anuals separats sobre activitats d'auditoria.