• Imprimeix

Informe sobre les vendes d'antibiòtics veterinaris a 30 països europeus el 2016

Les vendes d'antibiòtics per al seu ús en animals productors d'aliments cauen a tota la UE

22/10/2018 13:10

L'Agència Europea de Medicaments (EMA) ha publicat un informe sobre les vendes d’antibiòtics per al seu ús en animals productors d’aliments en el marc del projecte European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)

Aquest informe presenta dades detallades de vendes de l'any 2016 i registra canvis anuals en el consum d'antimicrobians veterinaris que es remunten a l'any 2010.

És el vuitè informe de l'ESVAC, i han proporcionat dades, sobre vendes o prescripcions d'antimicrobians veterinaris del 2016 30 països de la UE i de l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

L’informe mostra que les vendes globals d'antimicrobians veterinaris a Europa han disminuït en més del 20% entre el 2011 i el 2016. Això continua amb la tendència a la baixa dels últims anys i confirma que la Unió Europea (UE) i les campanyes nacionals que promouen l'ús prudent dels antibiòtics en animals per lluitar contra la resistència antimicrobiana tenen un efecte positiu. 

Un descens per classe d'antimicrobians mostra que hi va haver una caiguda de gairebé el 40% en les vendes de polimixines per a ús veterinari. Aquesta classe inclou colistina, que s'utilitza com a tractament d'últim recurs en pacients amb infeccions bacterianes resistents a altres antibiòtics. Les vendes de cefalosporines de 3a i 4a generació van disminuir un 15,4%, mentre que les vendes de quinolones van disminuir un 13,6%.

La reducció de les vendes és fruit d'esforços combinats de la Comissió Europea, l'EMA, els Estats membres de la UE, els veterinaris, els agricultors i altres agents del sector ramader. Les guies de la UE juntament amb les campanyes nacionals per a l'ús prudent dels antibiòtics en animals, els objectius de vendes i la restricció de l'ús d'alguns antimicrobians en els animals productors d'aliments es troben entre les accions implementades per reduir les vendes d'antimicrobians veterinaris a Europa dins del EU One Health Pla d'acció contra la resistència antimicrobiana . Dirigit per la Comissió Europea, l'objectiu general d'aquest pla és preservar la possibilitat d'un tractament eficaç de les infeccions en humans i animals a través d'un marc per a accions continuades i més àmplies per reduir l'aparició i difusió de l'AMR.

L'informe de l'ESVAC també mostra que la situació a Europa no és homogènia. Tot i que 16 d'aquests 25 països que van proporcionar dades per al període 2011-2016 van experimentar un descens de les vendes d'antimicrobians veterinaris d'un 5% o més, sis països van registrar un augment del 5% en vendes durant el mateix període. Tenint en compte la disminució substancial de les vendes d'antimicrobians per a espècies productores d'aliments observades en alguns països, també hi ha un potencial per disminuir l'ús d'antimicrobians a altres països, especialment en aquells amb un alt consum.

Totes les dades contingudes a l'informe són accessibles a la base de dades interactiva de ESVAC.

Més informació: Sales of antibiotics for use in food-producing animals drop across the EU EMA. Octubre 2018