• Imprimeix

Informe sobre residus de plaguicides en els aliments de la Unió Europea de 2016

Com en anys anteriors, aquest informe confirma l'alt nivell de compliment dels aliments comercialitzats a la UE.

27/07/2018 13:07

En data 25 de juliol de 2018, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat l’Informe sobre residus de plaguicides en els aliments a la Unió Europea 2016.

L’informe proporciona una visió general de les activitats de control oficial de  2016 dutes a terme als Estats membres de la Unió Europea (UE), Islàndia i Noruega, per verificar el compliment dels límits màxims de residus que estableix el Reglament (UE) núm. 396/2005. En ell, es resumeixen els resultats de 2016 de:

 • programa de control coordinat plurianual de la Unió Europea (EUCP) que es du a terme sota la directriu de la Unió Europea i es defineix anualment mitjançant un reglament que estableix el pla de mostreig d’aliments i de plaguicides que han d’investigar els estats membres.
 • programes de control nacional (NP) dels estats membres

Principals troballes per al 2016

 • En global, l’any 2016 es van analitzar 84.657 mostres d'aliments, inclosos aliments infantils, de producció ecològica i importats, per a 791 plaguicides diferents.
 • El 96,2% (81.482) de les mostres es trobaven dins dels límits permesos a la legislació de la UE. El 50,7% de les mostres analitzades estaven lliures de residus quantificables i un 45,5%  contenia residus per sota dels LMR . En un 3,8% de les mostres, els nivells de residus superaven els LMR (3.175 mostres). Tenint en compte la incertesa de la mesura,  el 2,2% de les mostres (1.346 mostres) va superar clarament aquests límits legals (incompliment), i va comportar accions legals o administratives per les autoritats competents.
 • En l'any anterior (2015), el 97,2% de les mostres es trobaven dins dels límits legals i el 53,3% no tenien residus quantificables. La diferència s'atribueix principalment a la recerca de residus de clorat, un compost que es va incloure per primera vegada en els programes de control de 2016 per donar suport a treballs en curs per establir els límits màxims de residus (LMR).
 • El 67% (56.749) de les mostres analitzades l’any 2016 procedien de la UE, Islàndia i Noruega, un 26,4% (22.345) corresponien a productes importats de tercers països i un 6,6% (5.563) no informava de l’origen del producte.
 • Els límits legals van ser superats en un 2,4% de les mostres dels productes procedents de països de la UE i de l'EEE, els límits legals van ser superats en el 7,2% de les mostres procedents de països no comunitaris.
 • De les 1.676 mostres d'aliments destinats a infants i nens petits, el 98,1% es trobava dins dels límits permesos a la legislació de la UE; El 89,8% de les mostres no tenien residus quantificables.
 • En 2016 es van prendre 5.495 mostres d'aliments ecològics, dels quals el 98,7% es trobaven dins dels límits legals; El 83,1% de les mostres no tenien residus quantificables.

Programa coordinat de la UE

En el marc del Programa coordinat de control de la UE (EUCP) 2016 (Reglament d’Execució UE núm. 2015/595), els països informants van analitzar 12.168 mostres d’11 productes alimentaris. I es van cobrir 165 plaguicides (157 en aliments d'origen vegetal i 22 en aliments d'origen animal).

Els productes eren pomes, col de cabdell, porros, enciams, préssecs, maduixes, tomàquets, sègol, vi, llet de vaca i múscul i  greix de porc.

 • En general, el 1,7 % de les mostres va superar els LMR (203 mostres). Tenint en compte la mesura de la incertesa, el 0,9% de les mostres (107 mostres) incomplien clarament amb els límits legals.
 • En el 46.0 % de les mostres (5.598 mostres) es detectaven residus que no excedien el LMR. En el 52,3% les mostres (6.367 mostres), no es van detectar residus quantificables (residus per sota de l’LOQ).
 • Es van identificar les taxes d'excedència més baixes de LMR per al sègol (0,7%), seguit de la col (1,1%) i les maduixes (1,8%).Les més altes es van trobar per a les pomes (2,7%) i els tomàquets (2,6%).
 • Els mateixos productes també es van analitzar el 2013, la taxa global d'excedència ha incrementat de 0,9% en 2013 a  1,7% el 2016.
 • Aquest augment significatiu es deu principalment a l'elevat nombre d'excedències de residus de clorpirífos, una substància activa per a la qual es van reduir els LMR per a molts cultius durant 2016 (es van informar 59 excedències de les 10.212 mostres analitzades per aquest pesticida).
 • A més, a França es van registrar nombrosos excedents de LMR per dimetoat en tomàquets produïts en el territori d'ultramar de Mayotte (32 excedències en 9.618 mostres presentades). Aquestes mostres van ser preses per França després d'un programa de control més centrat i, per tant, no són totalment representatives dels tomàquets disponibles per als consumidors europeus.

Avaluació de riscos

L’informe d’EFSA  també inclou una avaluació del risc alimentari agut (a curt termini)  i crònic (a llarg termini) de l’exposició a plaguicides basada en les dades del Programa coordinat EUCP. En ambdós casos, els riscos sanitaris als consumidors es consideren baixos.

 

Per més informació: Pesticides in food: latest figures remain steady (EFSA)