• Imprimeix

Iniciativa ciutadana europea per un etiquetatge més transparent

«Eat Original»

19/12/2018 15:12

Organitzacions de consumidors i de productors de tota Europa – en el cas d’Espanya l’OCU i UPA- han presentat la iniciativa ciutadana «Eat ORIGINal! Unmask your food» (¡Come con ORIGinalidad!: desenmascara tu comida).

La iniciativa demana a la Comissió Europea que imposi l'obligatorietat d'indicar el país d'origen en tots els aliments elaborats i no elaborats que circulen a la UE, i introduir requisits de traçabilitat més estrictes d'acord amb els criteris harmonitzats per tal de reforçar la seguretat i la transparència alimentària en tota la cadena de subministrament d'aliments.

El procés de recollida de signatures de suport per part dels seus organitzadors durarà un any. En cas que la iniciativa rebi un milió de declaracions de suport en el termini d'un any, procedents d'almenys set Estats membres diferents, la Comissió s’haurà de pronunciar en un termini de tres mesos. La Comissió podrà decidir donar curs o no a la sol·licitud, però en tots dos casos haurà de justificar la seva decisió.

El text complet de la petició ha estat publicat en el registre oficial de la Comissió Europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open.