• Imprimeix

Brots d'intoxicació alimentària associada al consum de musclo d'origen gallec

Actualització a data 18 de maig de 2018

22/05/2018 22:05

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement amb data 11/04/2018, a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) d'una notificació, traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma de la Comunitat Valenciana relativa a una toxiinfecció amb 39 afectats causada per norovirus i on l'aliment investigat serien uns musclos d'origen gallec. Els malalts evolucionen favorablement, segons informen les autoritats de la Comunitat Valenciana.

Les dades del producte són:

  • Producte: Musclo cuit congelat d'origen gallec.
  • Nom del producte a l'etiqueta: Mejillón media concha súper
  • Marca: Estrella Polar
  • Lot: 010-DOP-18/015-DOP-18/Nou lot.  035-DOP-18
  • Data de consum preferent: 1/2020
  • Data de fabricació: 19/01/18

Dins de l'estudi epidemiològic realitzat per les autoritats competents, es van prendre tres mostres de femta d'afectats, detectant la presència de norovirus. També es va procedir a la presa de mostra prospectiva del producte sospitós (musclo cuit) d'una caixa del mateix lot i proveïdor, detectant la presència Norovirus GI y GII.

Amb data 13 d’abril de 2018, les autoritats sanitàries de Galícia han confirmat que els productes implicats en aquest brot han estat distribuït a les següents Comunitats Autònomes: Andalusia, Illes Balears, Catalunya, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, País Basc, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia Navarra i València, així com a Itàlia i Portugal.

Amb aquesta mateixa data, les autoritats de la Comunitat Valenciana van informar a l’AECOSAN de la confirmació d'un nou brot de toxiinfecció alimentària causat per norovirus en què s'han vist afectades a 12 persones, que evolucionen favorablement.

El producte implicat són musclos cuits congelats, procedents del mateix establiment d'origen i proveïdor que els productes implicats en el brot anteriorment indicat. El nou lot implicat és el 015-DOP-18.

Efectuades les analítiques corresponents a la mostra del lot a què es fa referència, confirma la presència de Norovirus GI i GII. El producte ha estat distribuït dins de la Comunitat Valenciana i no hi ha hagut redistribució des d'aquesta comunitat autònoma.

S'ha informat d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i s'està procedint a la retirada del producte del mercat.

Així mateix s'ha informat a les autoritats competents europees a través del Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF).

Amb data 18 de maig, les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma d'Andalusia van informar a l'AECOSAN de la confirmació d'un nou brot de toxiinfecció alimentària, detectat el passat 4 de maig, causat per norovirus en què s'han vist afectades 127 persones , que evolucionen favorablement. Efectuades les analítiques corresponents a la mostra del lot es fa referència, confirma la presència de Norovirus GI, GII.

El producte implicat són musclos cuits congelats, procedents del mateix establiment d'origen i proveïdor que els productes implicats en els brots anteriorment indicats. El nou lot implicat és el 035-DOP-18.

L'AECOSAN ha informat d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del SCIRI, per a la realització de les actuacions oportunes.

Com a mesura de precaució, es recomana a aquells que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars que s'abstinguin de consumir-lo.