• Imprimeix

Primer centre de referència de la Unió Europea per al benestar dels animals

Per donar suport als Estats Membres en l'aplicació i seguiment de les normes de benestar dels animals a la Unió

08/03/2018 10:03

El 5 de març de 2018, després d'un procés de selecció pública, la Comissió Europea ha designat com a Centre de referència de la UE per al benestar dels animals un consorci format per la Wageningen Livestock Research (Països Baixos), l'Institut Friedrich Loeffler (Alemanya) i el Departament de Ciència Animal de la Universitat d'Aarhus (Dinamarca).

Establert en el Reglament de Control Oficial (Reglament 625/2017) que harmonitza les normes de la UE a la cadena agroalimentària, aquest primer centre se centrarà en el benestar del porcí. Una de les prioritats de la Comissió en matèria de benestar animal és millorar l'aplicació de la legislació en els sector porcí.

La Comissió Europea designa aquest Centre per donar suport als Estats Membres en l'aplicació i seguiment de les normes de benestar dels animals a la Unió. El Centre proporcionarà assistència tècnica i assistència coordinada als Estats membres per dur a terme controls oficials sobre benestar animal. També contribuirà a la difusió de bones pràctiques, així com a la realització d'estudis científics, cursos de formació i difusió de recerca i informació sobre innovacions tècniques.

La designació ha estat publicada en data 06.03.2018 al DOUE L 63, mitjançant el Reglament d'Ejecució (UE) 2018/329 de la Comissió, de 5 de març de 2018, pel qual es designa un centre de referència de la Unió europea per al Benestar dels animals.