• Imprimeix

La Comissió autoritza cinc productes modificats genèticament per a ús alimentari i pinsos

10/08/2018 14:08

La Comissió autoritza cinc productes modificats genèticament per a ús alimentari i pinsos

 

En el DOUE L 203 de 10 d’agost de 2018 s’han publicat cinc noves decisions

d'autorització d’organismes modificats genèticament (OMG) per a ús alimentari i pinsos. Les decisions d'autorització no cobreixen l'ús d'aquests OMG per al cultiu.

Les decisions es refereixen a dues noves autoritzacions (blat de moro MON 87427 x MON 89034 x NK603, blat de moro 1507 x 59122 x MON 810 x NK603) i la renovació de 3 autoritzacions existents (blat de moro DAS-59122-7, blat de moro GA21, remolatxa sucrera H7-1).

  • Decisió d'Execució (UE) 2018/1109 de la Comissió, d'1 d'agost de 2018, per la qual es renova l'autorització de comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament 59122 (DAS-59122-7) d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2018) 4978]

 

  • Decisió d'Execució (UE) 2018/1110 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin blat de moro modificat genèticament 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 o blat de moro modificat genèticament que combini dos o tres dels esdeveniments únics 1507, 59122, MON 810 i NK603, que estiguin compostos d'aquests blats de moro o que hagin estat produïts a partir d'ells, i per la qual es deroguen les Decisions 2009/815/CE, 2010/428/UE i 2010/432/UE [notificada amb el nombre C (2018) 4937]

 

  • Decisió d'Execució (UE) 2018/1111 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual s'autoritza la comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87.427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) i de blat de moro modificat genèticament que combini dos dels esdeveniments MON 87427, MON 89034 i NK 603, i per la qual es deroga la Decisió 2010/420/UE [notificada amb el nombre C (2018) 5014]

 

  • Decisió d'Execució (UE) 2018/1112 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual es renova l'autorització de comercialització de productes que continguin, es componguin o s'hagin produït a partir de blat de moro modificat genèticament GA21 (MON-ØØØ21-9) d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2018) 5020]

 

  • Decisió d'Execució (UE) 2018/1113 de la Comissió, de 3 d'agost de 2018, per la qual es renova l'autorització de comercialització d'aliments i pinsos produïts a partir de la remolatxa sucrera modificada genèticament H7-1 (KM-ØØØH71- 4) d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2018) 5029]

 

Tots aquests organismes modificats genèticament han passat per un procediment d'autorització integral, incloent una avaluació científica favorable per part de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ( EFSA). 

Les autoritzacions són vàlides durant deu anys, i qualsevol producte produït a partir d'aquests organismes modificats genèticament estarà subjecte a les normes estrictes d'etiquetatge i traçabilitat de la UE. 

Més informació: