• Imprimeix

Listeria monocytogenes i enterotoxina estafilocócica en formatge madur elaborat amb llet crua d'ovella procedent d'Espanya

Actualització a 24 de maig de 2018

25/05/2018 09:05

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement amb data 22 de maig de 2018, a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) d'una notificació, traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma del País Basc relativa a una toxiinfecció lleu amb 2 afectats per enterotoxina estafilocócica, de formatge elaborats per l'empresa Buruaga Arditegia amb llet crua d'ovella.

Així mateix després de les actuacions de control oficial, en aquest mateix fabricant, es procedeix a la retirada d'una altra línia de producció en haver-se detectat la presència de Listeria monocytogenes.

Les dades dels productes implicats són:

  • Formatge "producció pròpia", elaborat amb llet crua d'ovella amb més de 2 mesos de curació i produïts amb data posterior a setembre del 2017. Les marques implicades són: San Donato, Izaga, Arralde, Euskal Gazta, Lapiko i Kutixak amb marca sanitària 1501584-VI. La distribució s'ha fet a les següents comunitats autònomes: Madrid, Navarra i País Basc. Aquests productes s’estan retirant del mercat.
  • Formatge curat Denominació d'Origen (DO). Produïts a partir de febrer de 2018 amb la mateixa marca sanitària (1501584-VI). La distribució s'ha fet a les següents Comunitats Autònomes: Catalunya, Castella i Lleó, Navarra, València i País Basc.

Es continua amb la retirada dels mateixos, però s'indica que amb data 24 de maig de 2018 les autoritats sanitàries del País Basc, han informat a l’AECOSAN que en base a les investigacions realitzades sobre el formatge curat Denominació d'origen, que inicialment tenia implicats tots els lots produïts a partir de febrer, els lots citats a continuació no estan afectats i per tant poden ser consumits: 270218, 120318, 190318 i 260318.

Per a aquells altres lots diferents dels indicats com a no afectats, es continua recomanant com a mesura de precaució, que aquells consumidors que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars, s'abstinguin de consumir-lo, i en cas de presentar simptomatologia no habitual després del seu consum acudeixin a un centre sanitari.

S'ha informat d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del SCIRI, per a la realització de les actuacions oportunes.