• Imprimeix

Llista de la Unió d’aliments nous

21/03/2018 09:03

El Reglament d'Execució (UE) 2017/2470[1] que estableix la llista d'aliments nous recopila tots els aliments nous autoritzats a la Unió Europea fins a la data de la seva publicació (20 de desembre de 2017). Inclou les condicions d'ús, els requisits d'etiquetatge i les seves especificacions. Totes les autoritzacions són genèriques i la llista de la Unió serveix de referència per als operadors econòmics que desitgen posar al mercat un nou producte autoritzat a menys que el sol·licitant sol·liciti la protecció de dades. 

La Comissió va actualitzant la llista de la Unió per afegir nous aliments nous autoritzats.

Segons l'antic Reglament (CE) n 258/97 sobre aliments nous, s'han presentat 228 sol·licituds als Estats membres d'acord amb l'article 4 i més de 400 notificacions d'acord amb l'article 5 d'aquest Reglament. Com a conseqüència d'aquest compromís legal, la llista inicial de la Unió conté 125 entrades.

Llista de la Unió d’aliments nous autoritzats

Actualitzacions a la llista d’aliments nous de la Unió:

  • Reglament d'execució de la Comissió (UE) 2018/460, de 20 de març de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització de Ecklonia cava phlorotannins com a aliment nou en virtut del Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell i pel qual es modifica el Reglament d'execució de la Comissió (UE ) 2017/2470.
  • Reglament d'execució de la Comissió (UE) 2018/461, de 20 de març de 2018, pel qual s'autoritza una pròrroga de l'ús d'extracte ric en taxifolin com a aliment nou segons el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament d'execució de la Comissió (UE) 2017/2470.
  • Reglament d'execució de la Comissió (UE) 2018/462, de 20 de març de 2018, per la qual s'autoritza una ampliació de l'ús de L-ergotioneïna com a nou aliment en virtut del Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es modifica el Reglament d'execució de la Comissió (UE) 2017/2470.
  • Reglament d'execució (UE) 2018/469 de la Comissió, de 21 de març de 2018, pel qual s'autoritza la comercialització d'un extracte de tres arrels (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis unbrosa Turcz. i Angelica gigas Nakai) com a aliment nou d'acord amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió

 

 

[1] Reglament d'Execució (UE) 2017/2470 de la Comissió, de 20 de desembre de 2017, pel qual s'estableix la llista de la Unió d'aliments nous, de conformitat amb el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als aliments nous.