• Imprimeix

Llista positiva de dissolvents d'extracció per a la fabricació de productes alimentaris

Es modifica la llista establerta al Reial Decret 1101/2011 pel que fa a l’ús de l'èter dimetílic en l'elaboració d'aliments

09/03/2018 10:03

En data 28 de febrer s’ha publicat al BOE l’Ordre SSI/194/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifica la part II de l'annex del Reial Decret 1101/2011, de 22 de juliol, pel qual s'aprova la llista positiva dels dissolvents d'extracció que es poden utilitzar en la fabricació de productes alimentaris i dels seus ingredients, pel que fa a l'èter dimetílic

L’ordre modifica l’entrada corresponent a les condicions d’ús del dissolvent d’extracció èter dimetílic, autoritzat per retirar el greix de les matèries primeres a base de proteïnes animals. Les noves condicions d’ús són:

Dissolvent d’extracció

Condicions d’ús

Residu màxim en els productes alimentaris o en els ingredients extrets

Èter dimetílic

Preparació de productes a base de proteïnes animals desgreixades, inclosa la gelatina

0,009 mg / kg

Preparació de col·lagen i productes derivats del col·lagen, excepte la gelatina

3 mg / kg

 

Així mateix, l’ordre afegeix les definicions:

  • "gelatina": la proteïna natural, soluble, gelificant o no, obtinguda mitjançant la hidròlisi parcial de col·lagen produït a partir d'ossos, pells, tendons i nervis d'animals, de conformitat amb els requisits pertinents del Reglament (CE) 853/2004
  • "col·lagen": el producte a base de proteïna obtingut a partir d'ossos, pells, tendons i nervis d'animals i fabricat de conformitat amb les disposicions pertinents del Reglament (CE) 853/2004