• Imprimeix

Marcatge de dates i malbaratament d’aliments

Estudi de mercat de la Comissió Europea

13/02/2018 14:02

La Comissió Europea ha publicat un estudi sobre la utilització del marcatge de la dates pels operadors d'empreses alimentàries i les autoritats de control, amb la finalitat d'ajudar a informar sobre el seu ús i la prevenció del malbaratament alimentari.

L'estudi va trobar una àmplia variació, a de la UE, en les pràctiques de marcatge de dates dins cadascuna de les categories dels productes mostrejats. La llegibilitat del marcatge de dates es va considerar pobra en l’11% dels productes inclosos en la mostra. L'estudi destaca el rol que pot exercir l'enfortiment de la cooperació i la innovació en la cadena de subministrament d'aliments per prevenir el malbaratament d'aliments i considera que es necessita orientació addicional per facilitar la redistribució d'aliments més enllà de la data de consum preferent.Sobre la base de les troballes de l'estudi, els autors conclouen que és probable que el malbaratament d’aliments relacionat amb el marcatge de la data es redueixi quan:

  • Un marcatge de dates estigui present i el seu significat sigui clar i llegible.
  • Els consumidors tinguin una bona comprensió del significat del marcatge de la data (i la diferència entre "data de caducitat" - com un indicador de seguretat - i "data de consum preferent" -com un indicador de qualitat-).
  • Les dates de caducitat s'usin només quan existeixi un fonament basat en la seguretat.
  • La vida del producte indicada en l'envàs sigui consistent amb les troballes de les proves de seguretat i qualitat, i no s'escurci innecessàriament per altres consideracions, com la comercialització del producte.
  • La informació sobre l'emmagatzematge i el consum un cop obert l’envàs siguin consistents amb les troballes de les proves de seguretat i qualitat.
  • Existeixi un nivell de conscienciació de les temperatures a les quals els productes han d'emmagatzemar en el comerç minorista i a la llar.