• Imprimeix

Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2015

La situació de la seguretat alimentària a Catalunya de l'any 2015 és estable respecte als anys anteriors i presenta uns paràmetres comparables als de la mitjana europea.

27/11/2017 15:11
Memòria 2015

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública estableix en l’article 42 el mandat d’elaborar una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya. Per tal de donar compliment a aquest mandat, que ja existia a la Llei 20/2002, de seguretat alimentària, des de l’any 2004, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha recopilat dades sobre actuacions desenvolupades per part dels organismes públics de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya amb responsabilitats en seguretat alimentària.

La memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2015 recull les dades disponibles, les conclusions i les recomanacions de cada un dels àmbits de referència, de l’any 2015.

Mitjançant aquest document d’anàlisi, es porta a terme una síntesi de la informació més rellevant disponible en seguretat alimentària a Catalunya i una anàlisi de la situació per conèixer i donar compte de la situació i de l’evolució en el temps.

La situació de la seguretat alimentària a Catalunya de l’any 2015 és estable respecte als anys anteriors i presenta uns paràmetres comparables als de la mitjana europea. A partir de tota la informació recollida a la memòria, el mateix document indica les conclusions i les recomanacions més destacades com:

  • El 2015, tot i que es manté estable el nombre de brots de malalties de transmissió alimentària , ha augmentat el nombre d’afectats probablement degut a la major proporció de brots declarats en el sector de la restauració respecte al nombre total de brots.
  • Pel que fa a la presència de perills en aliments que es troben al mercat, la situació general del període 2006-2015 s’ha mantingut estable en uns nivells elevats de conformitat global.
  • Considerant que el principal problema de seguretat alimentària a Catalunya continuen sent els perills biològics i, sobretot, les toxiinfeccions alimentàries, cal mantenir i millorar les mesures de gestió orientades als àmbits que presenten els factors causals més directes.

En un document específic anomenat Metodologia i estructura de la memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya es recull tot allò relatiu a la metodologia utilitzada, l’estructura general i els conceptes a considerar en la lectura i la interpretació del contingut de la memòria.