• Imprimeix

Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2016

La situació de la seguretat alimentària a Catalunya de l'any 2016 és estable respecte als anys anteriors i presenta uns paràmetres comparables als de la mitjana europea

19/12/2018 15:12
Memòria 2016

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública estableix en l’article 42 el mandat d’elaborar una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya. Per tal de donar compliment a aquest mandat, que ja existia a la Llei 20/2002, de seguretat alimentària, des de l’any 2004, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha recopilat dades sobre actuacions desenvolupades per part dels organismes públics de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya amb responsabilitats en seguretat alimentària.

La memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, 2016 recull les dades sobre actuacions desenvolupades per part dels organismes públics de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya amb responsabilitats en seguretat alimentària, les conclusions i les recomanacions relatives a  l’any 2016.

Mitjançant aquest document d’anàlisi, es porta a terme una síntesi de la informació més rellevant disponible en seguretat alimentària a Catalunya i una anàlisi de la situació per conèixer i donar compte de la situació i de l’evolució en el temps.

A partir de tota la informació recollida en aquest document podem afirmar que la situació de la seguretat alimentària a Catalunya de l’any 2016 és estable respecte dels anys anteriors i presenta uns paràmetres comparables en termes generals als de la mitjana europea.

El principal problema de seguretat alimentària a Catalunya continuen sent els perills biològics i, sobretot, les toxiinfeccions alimentàries especialment en l’àmbit de la restauració comercial que ha arribat a suposar el 59,8% del total dels brots declarats.

Cal doncs continuar treballant en la sensibilització, la formació i el control a totes els fases de la cadena alimentaria i especialment en l’àmbit de la restauració així com també en els programes d’informació i de sensibilització adreçats a l’àmbit domèstic.