• Imprimeix

Modificació de la Llista de la Unió de substàncies per a la fabricació de materials plàstics

Avui, 26 de juny de 2018, entra en vigor el Reglament

26/06/2018 14:06

Al DOUE L 140 de 6 de juny de 2018 es va publicar el Reglament (UE) 2018/831 de la Comissió, de 5 de juny de 2018, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 10/2011, sobre materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments.

Aquesta norma modifica les entrades corresponents a les substàncies MCA núm. 822 i MCA núm.974, de la Llista de la Unió de monòmers, altres substàncies de partida, macromolècules obtingudes per fermentació microbiana, additius i auxiliars per a la producció de polímers (Annex 1 del Reglament (UE) 10/2011).

  • En relació a la substància Núm. MCA 822: sals de l'àcid perclòric (perclorat), redueix el Límit de Migració Específic (LME) de 0,05 mg / kg a 0,002 mg / kg.
  • Quant a la substància Núm. MCA 974: fosfit, barreges de tri èsters de 2,4-bis (1,1-dimetilpropil) fenil i 4- (1,1-dimetilpropil) fenil, s’ incrementa el límit de migració de 5 a 10 mg / kg, a condició de complir unes restriccions.

La norma també inclou aquestes dues noves substàncies a la llista de la unió:

  • Núm. MCA 1066: 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-2,6-dicarboxilato de dimetil, amb les seves especificacions i restriccions.
  • Núm. MCA 1068 : [3-(2,3-epoxipropoxi)propil]-trimetoxi-silano, amb les seves especificacions.

Els materials i objectes plàstics que compleixin les disposicions del Reglament (UE) núm.10/2011 en la seva forma aplicable abans de l'entrada en vigor d’aquest Reglament es poden comercialitzar fins el 26 de juny de 2019 i romandre en el mercat fins que s'esgotin les existències.