• Imprimeix

Modificació dels requisits per a l’extracció dels MER en petits remugants

10/07/2018 13:07

La Comissió Europea ha modificat els requisits d'extracció dels materials específics de risc (MER) en petits remugants mitjançant la publicació del  Reglament (UE) 2018/969 de la Comissió, de 9 de juliol de 2018.

Aquesta norma modifica l’annex V  el punt 1 de la lletra b) del Reglament (CE) 999/2001, per tal que només els teixits que concentren els nivells més alts de infectivitat d'EEB en un petit remugant infectat siguin designats com a MER.