• Imprimeix

Nova autorització de la Taumatina (E 957)

Per a salses i productes d'aperitiu a base de patates, cereals, farines o midons com a potenciador del gust

04/05/2018 14:05

En el DOUE L 114, de 4 de maig de 2018, s’ha publicat el Reglament (UE) 2018/677 de la Comissió, de 3 de maig de 2018, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la utilització de taumatina (E 957) com a potenciador del gust a determinades categories d'aliments.

L'ús de la Taumatina (E 957) està autoritzat a la Unió com a additiu alimentari en diverses categories d'aliments d'acord amb nivells d'ús específics.

Mitjançant aquesta norma es modifica la llista de la Unió dels additius alimentaris autoritzats (annex II del Reglament 1333/2008), per autoritzar un nou ús de la Taumatina (E 957) com a potenciador del gust.

El seu ús com a potenciador del gust es limita a productes de les següents categories d'aliments :

  • 12.6, «Salses», i 15.1, «productes d'aperitiu a base de patates, cereals, farines o midons», fins a un nivell màxim de 5 mg/kg en cada categoria d'aliments.

L’ús de la Taumatina millora les propietats organolèptiques dels productes alimentaris aromatitzats, millorant l'actual gust umami i aromatitzat de les salses i els productes d'aperitiu, aconseguint amb això que els productes alimentaris resultin més saborosos.

El Reglament entra en vigor el 24 de maig de 2018.