• Imprimeix

Noves formes de comercialització d’aliments

XI Jornada de seguretat alimentària i administració local

05/07/2018 11:07
Guia Food-truck

El 4 de juliol es va celebrar la XI Jornada de seguretat alimentària i administració local organitzada conjuntament per la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària amb l’objectiu de reflexionar i compartir experiències sobre les noves formes de comercialització d’aliments i els reptes que plantegen a les administracions responsables del control en seguretat alimentària.

Les formes de comercialització d’aliments han evolucionat intensament en els darrers anys i mostren una tendència futura a la innovació i la diversificació. Consumidors més formats, exigents i diversos junt als canvis socials i tecnològics estan generant un impacte que les administracions públiques han de gestionar.

Entre els reptes que cal afrontar podem destacar els derivats de les innovacions tecnològiques com la venda per internet; l’impacte de les xarxes socials; la producció i venda en circuit curt; l’aparició de productes i formules de venda alternatius; l’economia col·laborativa; les modalitats alternatives de restauració com el Foodtruck o la restauració i preparació d’aliments en domicilis i/o a domicili; o la tendència a adquirir i prendre aliments en qualsevol lloc i moment, els quals no son més que alguns exemples del que pot generar una societat cada vegada més diversa i innovadora.

En aquesta Jornada s’ha presentat la Guia de pràctiques correctes d’higiene per als establiments de restauració mòbil, reconeguda oficialment per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, document de referència pel que fa als requisits que ha de complir qui està al capdavant d’un vehicle de restauració mòbil, i alhora per qui ha de fer el control.

És important destacar que aquesta guia  respon  a una necessitat tant del sector com dels ens locals per tenir un referent sobre les condicions per garantir un alt nivell de seguretat alimentària i complir les normes d’higiene.