• Imprimeix

Noves restriccions del Bisfenol A

La Comissió Europea reforça significativament les restriccions a l'ús de BPA en materials de contacte amb aliments

19/02/2018 14:02
Bisfenol A

El bisfenol A (2,2-bis[4-hidroxifenil] propà) (BPA) és una substància química utilitzada en l’elaboració de materials plàstics i resines.

La Comissió Europea ha publicat en data 14 de febrer de 2018  el Reglament (UE) 2018/213 sobre l'ús de bisfenol A en els vernissos i revestiments destinats a entrar en contacte amb els aliments i pel qual es modifica el Reglament (UE) no 10/2011 d'aplicació a partir del 6 de setembre de 2018.

Mitjançant aquesta norma:

  • S’estableix un límit de migració específic (LME)[1] molt més estricte per a la quantitat de BPA que pot migrar de materials plàstics en contacte amb aliments, reduint el LME del BPA de 0,6 mg/kg d’aliment a 0,05 mg/kg d’aliment.
  • D’altra banda, i com a conseqüència de les noves dades identificades per l’EFSA, s’amplia aquest límit de migració a l’ús del Bisfenol A en vernissos i recobriments. I s’estableixen regles per a les proves de migració i l’expressió dels resultats de les proves de migració en vernissos i revestiments. La migració a la superfície o a l'interior dels aliments del Bisfenol A procedent de vernissos o revestiments aplicats a materials o objectes no pot superar un límit de migració específica de 0,05 mg de BPA per kg d'aliment.
  • A més, s’afegeixen prohibicions addicionals a les restriccions d’ús del Bisfenol A: A més de la prohibició d’utilitzar el BPA en la fabricació de biberons de policarbonat per a lactants, s’afegeix la prohibició d’utilitzar el BPA en la fabricació de tasses o biberons de policarbonat que, per les seves característiques antivessament, estiguin destinats a lactants i nens petits (0-3 anys) (tasses “sippy”).

Els materials i objectes envernissats o revestits i els materials i objectes plàstics que hagin estat introduïts en el mercat legalment abans del 6 de setembre de 2018 podran seguir en el mercat fins que s'esgotin les existències.

Per a més informació la Comissió un document de  Preguntes i respostes sobre BPA. (Febrer 2018)

 

[1] Límit de migració específica (LME): quantitat màxima permesa d’una determinada substància alliberada des d’un material o objecte en aliments o en simulants alimentaris.