• Imprimeix

Presència de l’ACSA en la XIV Reunió anual de la SESAL

11/10/2018 13:10
Presentacions ACSA SESAL 2018

El passat  4 i 5 d’octubre, va tenir lloc la XIV Reunió anual Sociedad Española de Seguridad y Calidad Alimentaria (SESAL) a Salamanca, aquest any sota el lema: “De la Seguretat a la Integritat alimentària”.

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha participat presentant el pòster Acrilamida: situació i accions a Catalunya i a l’apartat de les ponències, en el bloc dedicat a la lluita contra el malbaratament alimentari presentant el document Extensió de la data de consum dels aliments. Criteris per a l’aprofitament segur.

El pòster Acrilamida: situació i accions a Catalunya explica l’estudi sobre l’exposició dietètica a l’acrilamida de la població de Catalunya i les recomanacions, a consumidors i al sector de restauració, que s’han dut a terme per a reduir la seva formació a la fase final de la preparació dels aliments. El resultat de l’estudi va concloure que l’exposició era massa elevada i podia suposar un risc per a la salut, i amb les recomanacions es pretén disminuir l’exposició.

El document Extensió de la data de consum dels aliments. Criteris per a l’aprofitament segur, aprovat pel Comitè científic assessor, pretén ser una eina per les entitats socials i els  consumidors per entendre millor el significat de les dates de marcatge dels aliments (data de caducitat i data de consum preferent) i la seva relació amb el deteriorament que es produeix als aliments i alhora s’argumenta i es proposen unes extensions de consum segures un cop superada la data de consum preferent marcada a l’envàs alimentari.