• Imprimeix

Programa “Ep, les mans ben netes !”

Nou material didàctic per promoure el rentat de mans

11/10/2018 09:10
Mans netes

La higiene de les mans és un element clau en la seguretat alimentària, la majoria d’intoxicacions alimentàries es produeixen a les llars per una manca de condicions d’higiene. El rentat de les mans és un element clau com a mesura de prevenció.

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) ha editat el programa “Ep, les mans ben netes !”, un material elaborat per a professionals de l'àmbit de l'educació que poden utilitzar educadors, família i qualsevol altre professional per a promoure les bones pràctiques del rentat de mans com una eina eficaç i efectiva per prevenir malalties causades per microorganismes, incloses les toxiinfeccions alimentàries.

Els destinataris d’aquest projecte són l’alumnat d’ensenyament primari.

El paquet de recursos consta de tres materials didàctics que poden complementar el currículum escolar: un conte, un quadern d’activitats i una guia per al professorat.

Aquest material didàctic pretenen ajudar a alumnat a conèixer els microorganismes i el fet que alguns són els causants de malalties infeccioses. Al mateix temps, els ajudaran a aprendre que les mans són un mitjà de propagació dels microorganismes i que per això cal fer una higiene correcta.

L’ACSA posa a disposició dels centres i entitats educatives aquest material. Podeu dirigir-vos a acsa@gencat.cat