• Imprimeix

Recull de la normativa en seguretat alimentària, octubre 2017

09/11/2017 10:11

Aliments per a grups específics: Dieta completa per a control de pes

  • Reglament Delegat (UE) 2017/1798 de la Comissió, de 2 de juny de 2017, que complementa el Reglament (UE) no 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits específics de composició i informació aplicables els substitutius de la dieta completa per al control de pes.

 

Lluita contra el malbaratament d'aliments

 

Seguretat Alimentària -Organitzacions col·laboradores d'EFSA

  • (2017 / C 350/06) Interconnexió de les organitzacions que actuen en els àmbits compresos en la comesa de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

 

Pràctiques enològiques

  • Reglament Delegat (UE) 2017/1961 de la Comissió, de 2 d'agost de 2017, pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 606/2009 pel que fa a determinades pràctiques enològiques.