• Imprimeix

Resultats europeus de fipronil en ous i en pollastre

04/05/2018 10:05

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat un informe sobre els resultats de la presencia de residus de fipronil i altres acaricides en ous de gallina i en de pollastre (múscul / greix) proporcionats pels Estats membres i Islàndia, dins d’un programa europeu de seguiment.

Després de la detecció de residus de fipronil en ous derivats d'un mal ús de medicaments veterinaris no permesos en granges avícoles contra àcars vermells, es va crear un programa de seguiment ad hoc a la UE.

L'objectiu principal del programa de seguiment ad hoc era obtenir una visió integral sobre la contaminació dels ous i els productes avícoles relacionats amb l'ús il·legal d'acaricides.

Els Estats membres van proporcionar a l’EFSA, entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2017, els resultats de 5.439 mostres d'ous de gallina i de pollastre (múscul i greix) que van ser analitzats per fipronil i una sèrie de substàncies actives addicionals proposades per la Comissió Europea tenint en compte el possible ús indegut de les granges avícoles contra els àcars vermells.

L’informe ofereix una visió general dels resultats quant a freqüència d'aparició i compliment dels límits legals.  Els resultats es presenten segons el país d'origen, per tipus de producte alimentari, i per les substàncies actives analitzades.

 De les 5.439 mostres, 742 mostres contenen residus que excedeixen el límit legal (és a dir, per sobre del LMR) i gairebé exclusivament relacionades amb el fipronil.

La majoria de les superacions es van trobar en mostres sospitoses, aquelles derivades de productes o productors on l'ús il·legal era conegut o assumit.

Els productes alimentaris afectats van ser principalment ous de gallina sense processar i greix de gallines ponedores. També es va detectar fipronil en greix de gallina i ou en pols.

Les mostres que van superar el límit legal procedien d’Holanda (664 mostres), d’Itàlia (40 mostres), d’Alemanya (13 mostres), de Polònia (11 mostres), d’Hongria (6 mostres), de França (5 mostres), d’Eslovènia (2 mostres) i de Grècia (1 mostra).

Entre les 66 substàncies que es van recomanar que s'analitzessin en el marc del programa de seguiment ad-hoc, les úniques substàncies trobades en concentracions quantificables eren fipronil (915 determinacions ) i amitraz (2 determinacions).

Espanya va informar del resultat de 92 mostres i cap superava els LMR.