• Imprimeix

Avaluació de riscos

Avaluar els riscos és analitzar científicament els perills associats amb l'alimentació.

L'avaluació es basa en les proves científiques disponibles i es du a terme d’una manera independent, objectiva i transparent. Les decisions de gestió de la seguretat alimentària es prenen a partir dels resultats de l'avaluació del risc.

La Comissió Directora de Seguretat Alimentària és l’òrgan directiu per als temes específics d’avaluació i comunicació dels beneficis i els riscos en seguretat alimentària. Una de les seves funcions és proposar el nomenament dels vocals del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària,  l’òrgan assessor sobre els aspectes tècnics i científics de la seguretat i la qualitat alimentàries.

El Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària elabora estudis científics d’avaluació dels riscos en matèria de seguretat alimentària i de l’exposició de la població als diferents riscos vehicu­lats pels aliments, en col·laboració amb les universitats catalanes i amb altres institucions públiques i privades.

Des de  l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA):

  • Busquem l'assessorament de científics especialistes per analitzar la informació científica:
  1. Col·laboren amb l’Agència experts de diversos temes i s’han creat 4 comissions d’experts.
  2. Disposem d’una que ens proporciona suport en determinades tasques científiques. Xarxa d'experts externs que ens proporciona suport en determinades tasques científiques.
  • Elaborem informes tècnics que responen a la sol·licitud de criteris i a les consultes sobre seguretat alimentària en tota la cadena.
  • Participem en treballs de recerca que puguin contribuir a conèixer millor els riscos per a la salut associats amb els aliments i a la cadena alimentària a Catalunya: Estudis de dieta total, Estudis d'exposició a contaminants químics en peix i marisc i Estudis de recerca sociològica.
  • Donem suport a projectes de recerca orientats a prevenir i resoldre problemes en l’àmbit de la seguretat alimentària.
  • Organitzem Tallers d'avaluació del risc. Els objectius dels tallers d'avaluació del risc són proporcionar eines per a les persones que treballen en l'àmbit de la seguretat alimentària per a que participin, organitzin i desenvolupin tasques d'avaluació del risc aplicades a problemes concrets, i els ajudi en la tasca de comunicació i gestió del risc.