• Imprimeix

Estudis de recerca sociològica

L’estratègia d’intervenció pública en seguretat alimentària requereix disposar de la informació sobre els coneixements, els hàbits, les aptituds i el nivell de confiança de la ciutadania i els operadors econòmics en aquesta matèria. Aquesta informació s’obté mitjançant estudis de recerca sociològica, que utilitzen diferents metodologies ―com ara reunions de grup (focus group), enquestes telefòniques i entrevistes personals― i que permeten disposar d’informació del grau de coneixement dels diferents temes que afecten la seguretat alimentària.

Baròmetre de la seguretat alimentària a Catalunya

El Baròmetre de la seguretat alimentària a Catalunya és un programa d’anàlisi sociològica iniciat el 2011. Es porta a terme mitjançant una metodologia d’enquestes i està orientat a la recollida de dades qualitatives i quantitatives. Té com a finalitat fer un seguiment periòdic de la seguretat alimentària així com extreure conclusions per orientar les estratègies i actuacions necessàries per induir millores en relació amb la percepció, els coneixements i els hàbits de la ciutadania catalana en seguretat alimentària.

Consulta el baròmetres

Enquesta a la restauració

L’enquesta sobre coneixements i pràctiques de seguretat alimentària al canal de la restauració a Catalunya és un programa de recollida d’informació i d’anàlisi que es porta a terme mitjançant una metodologia d’enquestes. Té com a finalitat fer un seguiment periòdic de la seguretat alimentària i extreure conclusions per orientar les estratègies i les actuacions necessàries per induir millores en relació amb els coneixements i les pràctiques de seguretat alimentària en el sector de la restauració, que inclou tant bars com restaurants.

Estudis específics de percepció

Els estudis de percepció són estudis sociològics basats en metodologies de reunions de grup i entrevistes personals que no tenen caràcter periòdic i que es porten a terme per analitzar en profunditat determinades qüestions sobre les quals es detecta la necessitat de fer una anàlisi específica.

Consulta els estudis de percepció