• Imprimeix

Autocontrol

Els explotadors de les empreses alimentàries i de pinsos han de garantir, mitjançant  la implantació d’autocontrols basats en la metodologia de l’anàlisi de perills i punts de control crític,  que els productes que elaboren, transformen o distribueixen, són segurs.

L’anàlisi de perills i punts de control crític (L’APPCC) és un sistema preventiu de gestió de perills, que gràcies a la seva sistemàtica i al seu rigor científic, ha  esdevingut una eina indiscutible pel control d’aquells  perills que poden aparèixer al llarg de la cadena alimentària.

Segons les característiques de l’establiment agroalimentari, la instauració dels autocontrols pot basar-se en la implantació d’un Sistema d’Anàlisis de perills i punts de control crític, elaborat específicament per cada establiment, o bé, pot basar-se en el seguiment d’una Guia de pràctiques correctes d’higiene (GPCH) elaborada  d’acord amb els principis de l’APPCC.

Les GPCH són elaborades pels diferents sectors alimentaris de manera voluntària,   a través de les associacions que els representen, i validades per l’Autoritat Competent.