• Imprimeix

Autocontrol

Els explotadors de les empreses alimentàries i de pinsos han de garantir, mitjançant  la implantació d’autocontrols basats en la metodologia de l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC), que els productes que elaboren, transformen o distribueixen, són segurs.

El desenvolupament del Sistema d’APPCC en la producció i la comercialització d’aliments es veu afavorit i simplificat amb la instauració d’uns prerequisits, que són una sèrie de condicions de treball que permeten controlar els perills generals que afecten el conjunt del procés. Abans d'establir els procediments basats en l'APPCC, les empreses alimentàries han d'haver instaurat programes de prerequisits (PPR). Aquests prerequisits proporcionen una sòlida base higiènica i permeten que el Sistema d’APPCC se centri en aquells perills que són específics del producte o del procés. En els PPR s'inclouen bones pràctiques d'higiene (BPH) i bones pràctiques de fabricació (BPF) entre altres bones pràctiques.

Els requisits relatius a l'APPCC han de ser prou flexibles per poder aplicar-se en totes les situacions, inclòs en les petites empreses. En particular, cal reconèixer que en determinades empreses alimentàries no és possible identificar punts de control crític i que, en alguns casos, les pràctiques higièniques correctes poden reemplaçar el seguiment de punts crítics.

Segons les característiques de l’establiment agroalimentari, la instauració dels autocontrols pot basar-se en el seguiment d’una Guia de pràctiques correctes d’higiene (GPCH) elaborada  d’acord amb els principis de l’APPCC.