• Imprimeix

Defensa Alimentària (Food Defense)

El concepte de defensa alimentària o food defense va començar a adquirir rellevància a partir dels atemptats terroristes als Estats Units d’Amèrica (EUA) l’any 2001 i la posterior publicació de la Llei contra el bioterrorisme l’any 2002.

Què és la food defense?

La food defense no té una definició internacional ni única, però es pot considerar d’una banda, com el terme general utilitzat per alguns organismes de l’Administració dels EUA: la Food and Drug Administration (FDA), el Departament d’Agricultura (USDA), i el Departament de Seguretat Nacional (DHS), per exemple i entre d’altres, per abastar les activitats relacionades amb la protecció del subministrament d'aliments contra actes deliberats o intencionals de contaminació o manipulació. Aquest terme inclou altra nomenclatura similar com ara bioterrorisme (BT) o contraterrorisme (CT).

El Servei de Seguretat Alimentària i Inspecció de l’USDA, no obstant, defineix food defense amb més detall com la protecció dels productes alimentaris contra l’adulteració intencionada per agents biològics, químics, físics o radioactius.

És a dir, la defensa alimentària consisteix en establir mesures per reduir la possibilitat de que el subministrament d’aliments es contamini intencionalment mitjançant substàncies químiques, agents biològics o d’altres substàncies nocives per l’acció de persones que vulguin provocar un dany. Entre aquests agents podem comptar materials que no es troben de manera natural o substàncies que no es controlin de manera sistemàtica als productes alimenticis. Aquestes accions poden arribar a matar persones, fer trontollar l’economia d’una nació o arruïnar una empresa. Malgrat tot, aquestes accions intencionals succeeixen amb molt poca freqüència i són difícils de detectar i pronosticar.

Es considera doncs un error considerar la food defense com a sinònim de innocuïtat dels aliments i els plans de food defense com els plans d’APPCC que han d’instaurar les empreses alimentàries. L'objectiu dels sistemes d’APPCC és identificar els perills físics, químics i biològics no intencionats (que normalment poden aparèixer per negligències) i que són importants per a la seguretat alimentària. L'objectiu d'un pla de food defense és identificar, mitigar i vigilar possibles fonts de contaminació intencionada dels aliments. Tot i que aquests dos plans, doncs són independents, sí que poden compartir elements comuns com ara per exemple, el precintat de contenidors durant el transport.

Més informació

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha organitzat dues jornades tècniques el setembre de 2013 dirigides a tècnics d’empreses del sector alimentari que hagin de desenvolupar un pla de food defense per als seus sistemes de gestió de la seguretat alimentària, en el marc del Pla anual 2013 de transferència tecnològica. S’adjunten dues de les presentacions exposades durant les jornades.

Data d'actualització:  22.08.2017