• Imprimeix

Legislació

Reglament  (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, que estableix els principis generals de la legislació alimentària, crea l'Agència Europea de Seguretat Alimentària i fixa els procediments relatius a la seguretat alimentària:  “...a totes les etapes de la producció, la transformació i la distribució s'ha d'assegurar la traçabilitat dels aliments i dels pinsos, dels animals destinats a la producció d'aliments i de qualsevol altra substància destinada a ser incorporada a un aliment o un pinso, o amb probabilitat de ser-ho.”

El Reglament 852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris , estableix que les empreses alimentàries han de complir uns requisits generals i específics en matèria d'higiene i que portaran a terme sistemes d’autocontrol basats en els principis de l'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) per garantir que els productes que elaboren, transformen o distribueixen, són segurs.

Data d'actualització:  06.10.2016