• Imprimeix

Etapes i agents

La cadena alimentària és el conjunt de fases o etapes necessàries per a l’obtenció d’aliments des de la seva producció primària fins al consum. Les etapes que constitueixen la cadena alimentària són les següents:

fases o etapes

Fase primària

En aquesta fase es porta a terme la producció primària dels aliments mitjançant activitats agrícoles, ramaderes, aqüícoles o amb l’extracció de recursos que es troben al medi amb activitats com la pesca, la caça o l’explotació de recursos minerals d’us en l’alimentació.  

Les activitats més destacades dins la fase primària són:

 • Producció lletera (boví, oví, cabrum)
 • Extracció i cultiu en aigües marines i continentals (peix, crustacis, mol·luscs, altres invertebrats marins)
 • Producció d’ous (gallina, altres aus)
 • Producció de mel
 • Producció d’espècies de producció càrnia (boví, oví, cabrum, porcí, equí, aus de corral, conill i caça de granja)
 • Caça
 • Extracció de minerals d’us en alimentació (sals i minerals)
 • Cultiu de:
  • Oleaginoses (olivar, llavors oleaginoses)
  • Hortalisses, verdures, bolets i fruites
  • Tubercles
  • Lleguminoses
  • Cereals
  • Espècies
  • Aliments estimulants (cacau, cafè i infusions)

Fase de transformació i distribució

En aquesta etapa es porta a terme la distribució dels productes de la fase primària de forma directa o prèvia transformació. Els productes poden ser sotmesos a diferents processos com rentat, pelat, tallat, triturat, extracció de sucs, greixos o altres components, refrigeració, congelació, esterilització, barreja de diferents ingredients, tractaments culinaris, i envasat. Aquest són només alguns exemples dels processos que els aliments poden seguir en les industries de transformació ja que hi ha una gran diversitat de processos i productes així com un elevat nivell d’especialització i tecnificació.

Les activitats més destacades dins la fase de transformació i distribució són les indústries dels següents sectors:

 • Llet i derivats
 • Peix, crustacis, mol·luscs i derivats
 • Ous i derivats
 • Carn i derivats
 • Olis i greixos comestibles
 • Hortalisses, verdures, bolets, fruites i derivats
 • Tubercles i derivats
 • Lleguminoses
 • Farines i derivats
 • Espècies i condiments
 • Aliments estimulants i derivats
 • Edulcorants naturals i derivats
 • Begudes alcohòliques
 • Aigües i gel
 • Begudes analcohòliques
 • Gelats
 • Serveis d’àpats i cuines centrals
 • Plats preparats i/o precuinats
 • Postres no lactis,
 • Preparats per esmorzar, patates fregides i aperitius
 • Productes dietètics i preparats alimentosos amb fórmules específiques (aliments infantils i per a lactants, aliments dietètics, aliments per a usos mèdics especials)
 • Additius, aromes i coadjuvants tecnològics
 • Materials i objectes en contacte amb aliments

Fase minorista

En aquesta fase s’inclouen totes les activitats de venda o servei al detall directament al consumidor final incloses les activitats de restauració col·lectiva, bars i cafeteries.

Fase de consum

En aquesta fase s’inclouen les activitats que estan sota responsabilitat dels consumidors desprès d’adquirir els aliments fins el seu consum. Es tracta del transport, emmagatzematge, manipulació i elaboració a nivell domèstic.